مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر عدم تحمل بلاتکلیفی، درمان دارویی با بوسپیرون و درمان ترکیبی در بهبود علائم بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نویسنده

استادیار روانشناسی بالینی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

اختلال اضطراب فراگیر با توجه به سیر مزمن، شیوع زیاد و همبودی بالای با سایر اختلال­های روانشناختی، به‌عنوان یکی از مهم­ترین اختلال­های ناتوان­کننده بزرگسالان مطرح شده است و پرداختن به روش­های درمانی مؤثر و اقتصادی­تر­ برای این اختلال سودمند و ضروری است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان عدم تحمل بلاتکلیفی، بوسپیرون و درمان ترکیبی عدم تحمل بلاتکلیفی با بوسپیرون در بهبود علائم بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. در یک کارآزمایی بالینی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون، از بین مراجعه­کنندگان به مراکز و کلینیک­های روانشناختی و روانپزشکی شهر تهران، 24 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در سه گروه درمان عدم تحمل بلاتکلیفی، بوسپیرون (60-5 میلی­گرم در روز) و ترکیبی جایگزین شدند. داده­ها در مرحله­ قبل و بعد از مداخله از طریق مقیاس اختلال اضطراب فراگیر (GADS-7)، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS)، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)، پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II) و مقیاس سازگاری اجتماعی و شغلی (WSAS) گردآوری شدند. تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آماری کروسکال­والیس، U من­ویتنی و تحلیل کوواریانس یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد کههر دو درمان عدم تحمل بلاتکلیفی و ترکیبی در مقایسه با بوسپیرون منجر به کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر، عدم تحمل بلاتکلیفی، نگرانی، افسردگی و افزایش سازگاری اجتماعی- شغلی شدند (01/0> p). نتایج آزمون U من‌ویتنی و تحلیل کوواریانس یک‌طرفه نیز نشان دادند که بین اثربخشی درمان عدم تحمل بلاتکلیفی و ترکیبی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتایج این پژوهش در کل نشان داد که درمان عدم تحمل بلاتکلیفی و ترکیبی در بهبود علائم اختلال اضطراب فراگیر مؤثرتر از بوسپیرون (60-5 میلی­گرم در روز) هستند. با این وجود، به نظر می­رسد افزودن دارو (بوسپیرون) به درمان عدم تحمل بلاتکلیفی منجر به بهبودی بیشتر بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نمی­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Efficacy of Intolerance Uncertainty Therapy, Buspirone and Combined Treatment in Improvement Symptom of Patients with Generalized Anxiety Disorder

نویسنده [English]

  • Mehdi Akbari
چکیده [English]

Generalized anxiety disorder (GAD) according to a chronic course, high prevalence and comorbidity with other psychological disorders, as one of the most debilitating disorders is adult, so addressing effective treatment methods and more economically for this disorder is beneficial and necessary. The aim of the present study was to compare the efficacy of intolerance uncertainty therapy (IUT(, Buspirone and the combination of IUT with Buspirone in improving symptom of patients with (GAD). In a clinical trial of quasi-experimental research with pretest-posttest of the patients admitted to psychiatric and psychological clinics and centers in Tehran 24 patients were selected with GAD and randomly assigned to three groups to IUT, Buspirone (5-60 mg per day) and combination. Data before and after the intervention were collected by generalized anxiety disorder scale (GADS-7), intolerance of uncertainty scale (IUS), Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), Beck Depression Inventory-II (BDI-II) and Work and Social Adjustment Scale (WSAS). The data were analyzed using a Kruskal Wallis test, Mann-Whitney U-test, and one-way Analysis of Covariance. The results of this study showed Both treatments IUT and combined treatment in comparison with Buspirone led to significant improvements in alleviating the symptoms of generalized anxiety disorder, intolerance of uncertainty, worry, depression and work and social adjustment (p<0.01). Also, the result of Mann-Whitney U-test and one-way analysis of covariance showed there were no significant difference between IUT and combined treatment. IUT and combination therapy are more effective than Buspirone (5-60 mg per day) in improving of GAD are. However, it seems adding medication (Buspirone) to IUT does not improve the patients with GAD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized anxiety disorder
  • Intolerance uncertainty therapy
  • Buspirone
احسان­منش، مجتبی. (1380). همه­گیرشناسی بیماری­های روانی در ایران: بازنگری برخی بررسی­های انجام شده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (فصلنامه اندیشه و رفتار سابق). 6، 6، 69-54.
ادریسی، فروغ؛ خانزاده، مصطفی و بحرینیان، عبدالمجید (1394). مدل ساختاری نظم بخشی هیجانی و علائم اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 5، 20، 203-226.
اکبری، مهدی؛ حمیدپور، حسن و اندوز، زهرا (1389). بررسی عوامل پیش‌بینی کننده نگرانی پاتولوژیک در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، 22-24 اردیبهشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
امیدی، عبدالله؛ طباطبایی، اعظم؛ سازور، سید علی؛ عکاشه، گودرزی. (1382). همه‌گیرشناسی اختلال­های روانی در مناطق شهری در شهرستان نطنز اصفهان. فصلنامه اندیشه و رفتار، 8، 4، 39-32.
بختیاری، مریم (1379). بررسی اختلال روانی در مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران.
خدابخش پیرکلانی، روشنک؛ رحیم جارونی، هانیه (1392). اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان یک مورد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 4، 13، 121-147.
شریفی، ونداد؛ اسعدی، سید محمد؛ محمدی، محمدرضا و همکاران. (1383). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیص برای SCID بر اساس DSM-IV. فصلنامه  تازه­های علوم شناختی، 8، 1، 22-10.
شیرین­زاده دستگیری، صمد؛ گودرزی، محمد علی؛ غنی­زاده احمد؛ تقوی، سید­محمدرضا. (1387). مقایسه باورهای فراشناختی و مسئولیت­پذیری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14، 1 55-46.
فتی، لادن؛ بیرشک، بهروز؛ عاطف وحید، محمد کاظم و دابسون، کیت (1384). ساختارهای معناگذاری حالت­های هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی: مقایسه دو چهارچوب مفهومی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 11، 3،  55-46. 
محمدی، ابوالفضل (1390). مقایسه­ رفتاردرمانی شناختی گروهی فراتشخیصی با شناخت درمانی گروهی کلاسیک در پیشگیری مشخص از علایم اضطراب و افسردگی. پایان نامه دکترای تخصصی روان‏شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
نائینیان، محمدرضا؛ شعیری، محمدرضا؛ شریفی، معصومه؛ هادیان، مهری. (1390). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7). روانشناسی بالینی و شخصیت-دانشور رفتار سابق-. ۲، ۴، 50-41.
نوربالا، احمدعلی؛ باقری، محمدکاظم و یزدی، سیدعباس. (1378). بررسی شیوع اختلال‌های روانپزشکی در تهران. مجله حکیم، 2،4، 213-212.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Washington, DC: Author.
Anderson, K. G, Dugas, M, J., Koerner, N., Radomsky, A. S. (2012). Interpretive style and intolerance of uncertainty in individuals with anxiety disorders: A focus on generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorder. 26(8), 823-832.
Bandelow, B., Reitt, M., Röver, C., Michaelis, S., Görlich, Y., Wedekind, D. (2015). Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. International of Clinical Psychopharmacol. 30, 183-192.
Beck, A. T., Steer, R. A., Brown, G. K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory–II. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
Behar, E.S., Borkovec, T. D. (2003). Psychotherapy outcome research. In: Schinka JA, Velicer WF, editors. Handbook of psychology: Research methods in psychology. Vol. 2. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. pp. 213–240.
Borkovec, T. D., Alcaine, O., Behar, E. (2004). Avoidance theory of worry and generalized anxiety disorder. In: Heimberg RG, Turk CL, Mennin DS, editors. Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice. New York: The Guilford Press. pp. 77–108.
Borkovec, T. D., Newman, M. G., Pincus, A. L., Lytle, R. (2002). A component analysis of cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder and the role of interpersonal problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 70, 288–298.
Borkovec, T. D., Ruscio, A. M. (2001). Psychotherapy for generalized anxiety disorder. Journal of Clinical Psychiatry. 62, 37-45.
Borkovec, T. D. & Whisman, M. A. (1996). Psychological treatment for generalized anxiety disorder. In M. R. Mavissakalian & R. F. Prien (Eds.), Long-term treatments of anxiety disorders (pp. 171–199). Wash- ington, DC: American Psychiatric Association.
Buhr, K., Dugas, M. J. (2012). Fear of emotions, experiential avoidance and intolerance of uncertainty in worry and generalized anxiety disorder. International of Journal Cognitive Therapy. 5, 1-17.
Buhr, K., Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behavioral Research Therapy. 40, 931–945.
Buhr, K., Dugas, M. J. (2009). The role of fear of anxiety and intolerance of uncertainty in worry: An experimental manipulation.  Behavioral Research Therapy. 47, 215-223.
Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M., Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychological Review. 26, 17-31.
Covin, R., Ouimet, A. J., Seeds, P. M., Dozois, D. J. (2008). A meta-analysis of CBT for pathological worry among clients with GAD. Journal of Anxiety Disorder. 22,108-116.
Davidson, J., Zhang, W., Connor, K., et al. (2010). A psychopharmacological treatment algorithm for generalised anxiety disorder (GAD). Journal of Psychopharmacology. 24, 3–26.
Davidson, J. R. (2001). Pharmacotherapy of generalized anxiety disorder. Journal of Clinical Psychiatry. 62, 46-50.
DeMartinis, N., Rynn, M., Rickels, K., Mandos, L. (2000). Prior benzodiazepine uses and buspirone response in the treatment of generalized anxiety disorder.  Journal of Clinical Psychiatry. 61, 91-94.
Deschenes, S.S., Dugas, M. J., Radomsky, A. S, Buhr, K. (2010). Experimental manipulation of beliefs about uncertainty: Effects on interpretive processing and access to threat schemata. Journal of Experimental Psychopathology. 1, 52-70.
Dugas, M. J., Brillon, P., Savard, P., Turcotte, J., Gaudet, A., Ladouceur, R., Leblanc, R., & Gervais, N. J. (2009). A Randomized Clinical Trial of Cognitive-Behavioral Therapy and Applied Relaxation for Adults with Generalized Anxiety Disorder. Behavior Therapy, 40, 13-26.
Dugas, M. J, Buhr, K., Ladouceur, R. (2004). The role of intolerance of uncertainty in etiology and maintenance. Dans R. G. Heimberg, C. L. Turk & D. S. Mennin (Éds.), Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice (pp. 142-163). New York: Guilford Press.
Dugas, M. J., Ladouceur, R., Leger, E., Freeston, M. H., Langlois, F., Provencher, M. D., et al. (2003). Group cognitive behavioral therapy for generalized anxiety disorder: treatment outcome and long-term follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 71, 821–825.
Dugas, M. J., & Ladouceur, R. (2000). Treatment of GAD: targeting intolerance of uncertainty in two types of worry. Behavior Modification. 24, 635–657.
Dugas, M. J., Laugesen, N., Bukowski, W. M. (2012). Intolerance of uncertainty, fear of anxiety, and adolescent worry. Journal of Abnormal Child Psycholy. 40, 863-870.
Dugas, M. J., & Robichaud, M. (2007). Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From science to practice. New York: Rutledge.
Dugas, M. J., Savard, P., Gaudet, A., Turcotte, J., Laugesen, N., Robichaud, M., Francis, K., Koerner, N. (2007). Can the components of a cognitive model predict the severity of generalized anxiety disorder? Behavior Therapy. 38, 169-178.
Dugas, M. J, Gagnon, F. Ladouceur, R. & Freeston, M. H. (1998). Generalized anxiety disorder: A preliminary test of a conceptual model. Behaviour Research and Therapy, 36, 215–226.
First, M. B., Gibbon, M., Spitzer, R., Williams, J. B. W., Benjamin, L. (1997). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II). Washington, DC: American Psychiatric Association.
First, M. B., Spitzer, R. L., Williams, J. B. (1997). Structured clinical interview for DSM-IV axis I disorders SCID-I: clinician version, administration booklet. Washington: American Psychiatric Publications.
Fisher, P. L. (2006). The efficacy of psychological treatments for generalized anxiety disorder. In: Davey GCL, Wells A, editors. Worry and its psychological disorders: Theory, assessment and treatment. New York: John Wiley and Sons. pp. 359–377.
Foa, E. B., Franklin, M. E., Moser, J. (2002). Context in the clinic: how well do cognitive-behavioral therapies and medications work in combination? Biological Psychiatry. 52, 987-997.
Fracalanza, K., Koerner, N., Deschênes, S. S., Dugas, M. J. (2014). Intolerance of uncertainty mediates the relation between generalized anxiety disorder symptoms and anger. Cognive Behaviour Therapy. 43, 122-132.
Gorman, J. M. (2002). Treatment of generalized anxiety disorder. Journal Clinical Psychiatry. 63, 17-23.
Gosselin, P., Ladouceur, R., Morin, C. M., Dugas, M. J., Baillargeron, L. (2006). Benzodiazepine discontinuation among adults with GAD: A randomized trial of cognitive-behavioral therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 74, 908–919.
Gould, R. A., Safren, S. A., O’Neill, W. D., Otto, M. W. (2004). Cognitive-behavioural treatments: A meta-analytic review. In: Heimberg RG, Turk CL, Mennin DS, editors. Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice. New York: Guilford Press. pp. 248–264.
Hall, J., Kellett, S., Berrios, R., Bains, M. K., Scott, S. (2016). Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy for Generalized Anxiety Disorder in Older Adults: Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression.  The American Journal of Geriatric Psychiatry. 24, 1063-1073.
Heiden, C., Muris, P., Molen, H. T. (2012). Randomized controlled trial on the eff ectiveness of metacognitive therapy and intolerance-of-uncertainty therapy for generalized anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy. 50,100-109.
Hunot, V., Churchill, R., Silva, de Lima Teixeira V. (2007). Psychological therapies for generalized anxiety disorder. Cochrane Database Systematic Reviews. 24, 18-38.
Kessler, R., Walters, E., Wittchen, H. U. (2004). Epidemiology. In: Heimberg R, Turk C, Mennin D. editors. Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice. New York: Guilford Press. pp. 29–50.
Kircanski, K., Mortazavi, A., Castriotta, N., Baker, A., Mystko, W. J., Yi, R., Craske, M. G. (2012). Challenges to the traditional exposure paradigm: variability in exposure therapy for contamination fears. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 43, 745–751.
Koen, N., Stein, D. J. (2011). Pharmacotherapy of anxiety disorders: a critical review. Dialogues in Clinical Neuroscience. 13, 423-437.
Kraemer, H. C., Kazdin, A. E., Offord, D. R., Kessler, R. C., Jensen, P. S., Kupfer, D. J. (1997). Coming to terms with the terms of risk. Archives of General Psychiatry. 54, 337-343.
Ladouceur, R., Gosselin, P., Dugas, M. J. (2000). Experimental manipulation of intolerance of uncertainty: A study of a theoretical model of worry. Behaviour Research and Therapy. 38, 933-941.
Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behaviour Research and Therapy. 28, 487-495.
Molina, S., Borkovec, T. D. (1994). The Penn State Worry Questionnaire: Psychometric properties and associated characteristics. In: Davey GCL, Tallis F, editors. Worrying: Perspectives on theory, assessment and treatment. Oxford, England: Wiley. pp. 265–283.
Mundt, J. C., Marks, I. M., Shear, M. K., Greist. J. M. (2002). The work and social adjustment scale: A simple measure of impairment in functioning. British Journal of Psychiatry. 180, 461-464.
Newman, M. G., Castonguay, L. G., Borkovec, T. D., Fisher, A. J., Boswell, J., Szkodny, L. E., Nordberg, S. S. (2011). A randomized controlled trial of cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder with integrated techniques from emotion-focused and interpersonal therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 79, 171-181.
Newman, M. G., Fisher, A. J. (2010). Expectancy/credibility change as a mediator of cognitive behavioral therapy for generalized anxiety disorder: mechanism of action or proxy for symptom change? International Journal of Cognitive Therapy. 3, 245-261.
Newman, M. G. (2000). Recommendations for a cost-offset model of psychotherapy allocation using generalized anxiety disorder as an example. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 68, 549-555.
Otto, M. W., Behar, E., Smits, J. & Hoffman, S. (2009). Combining pharmacological and cognitive behavioral therapy in the treatment of anxiety disorders. In M.A. Antony & Murray B. Stein (Eds.), Oxford h andbook of anxiety and related disorders (pp. 429 -440). New York: Oxford University Press.
Sadock, B. J., Sadock, V. A., Ruiz, P. (2014). Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry (11th Ed). New York: Wolter Kluwer.
Shihata, S., McEvoy, P. M., Mullan, B. A. (2017). Pathways from uncertainty to anxiety: An evaluation of a hierarchical model of trait and disorder-specific intolerance of uncertainty on anxiety disorder symptoms. Journal of Anxiety Disorder. 45, 72-79.
Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., Bernd, L. (2006). A Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder The GAD-7. Archives of Internal Medicine. 166, 1092-1097.
Staines, G. L. (2008). The relative efficacy of psychotherapy: Reassessing the methods-based paradigm. Review of General Psychology. 12, 330-343.
Tran, G. Q., Smith, G. P. (2004). Behavioral assessment in the measurement of treatment outcome. In Haynes SN, Heiby EM (Eds.). Comprehensive handbook of psychological assessment: New York: Wiley.
Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: Guilford press.
Wittchen, H. U., Kessler, R. C., Beesdo, K., et al. (2002). Generalized anxiety and depression in primary care: prevalence, recognition, and management. Journal of Clinical Psychiatry. 63, 24-34.