مطالعه بسترهای طلاق در افراد مطلقه: پژوهشی پدیدارشناسانه

یوسف کریمی؛ سکینه الماسی؛ رزگار محمدی؛ حسن فاضلی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 191-211

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7138

چکیده
  در سال‌های اخیر با توجه به افزایش آمارهای طلاق در کشور و آسیب‌ها و مشکلات ناشی از طلاق، توجه به علل این پدیده مورد توجه قرارگرفته شده است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی بسترهای طلاق در تجربه افراد مطلقه شهر رشت است. از میان روش‌های تحقیق کیفی برای بررسی تجربه طلاق روش پدیدارشناسی بکار گرفته‌شده است. 25 شرکت‌کننده به‌وسیله نمونه‌گیری ...  بیشتر

ارائه روش شناسی هرمنوتیکی برای الگوسازی در روان درمانی و مشاوره

رزگار محمدی؛ به رزان حسینی؛ یوسف کریمی؛ حسین احمد دوست

دوره 3، شماره 9 ، دی 1391، ، صفحه 120-133

چکیده
  هرمنوتیک خوانش و نظریه فهم گفتمان­ها در ارتباط با تفسیر متن است. به عبارتی دیگر هرمنوتیک هنر فهم گفتمان­هایی همچون زبان، متون و توضیح معنای این گفتمان‌هاست. هدف از این پژوهش تدوین مدلی روش شناختی برای تحقیقات حوزه علوم انسانی و به ویژه حوزه مشاوره و روان درمانی است که مدلی هرمنوتیکی را برای الگوسازی درمانی بر اساس سنت و منابع بومی ...  بیشتر