نویسنده = فرامرز سهرابی
تعداد مقالات: 5
5. اثربخشی روش آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس (SIT) بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 28-49

دکتر فرامرز سهرابی؛ مهرنوش دارینی؛ حسین داوودی