بررسی کیفی طرحواره‌های جنسیت و انتظارات از نقش همسر آسیب‌زننده به ازدواج

آسیه شریعتمدار

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 137-155

چکیده
  پویایی‌های مؤثر بر شکل‌گیری فرد به رشد هویت و سبک شخصیتی می‌انجامد که به نوبه ی خود بر شیوه‌ای که فرد با دیگران ارتباط بر قرار می‌کند تاثیر می‌گذارد. هدف این تحقیق بررسی کیفی طرحواره‌های جنسیتی و انتظارات از نقش همسر  آسیب زننده به ازدواج است. روش این پژوهش کیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش باز استفاده شده است. با کد گذاری ...  بیشتر

مقایسه گروه درمانی به دو شیوه‌ عقلانی- عاطفی- رفتاری و معنادرمانی در کاهش افسردگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس

هما رضایی

دوره 4، شماره 16 ، آذر 1393، ، صفحه 49-77

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مقایسه کاهش میزان افسردگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس[1] (ام. اس) به دو شیوه‌ی معنادرمانی و درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری انجام شد. روش: برای آزمون اثربخشی این دو شیوه در کاهش میزان افسردگی، سه گروه دوازده نفری از بیماران ام. اس. در مرکز جامع سینا برگزیده شدند و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگزین ...  بیشتر