نقش کارکردهای اجرایی و افکار خود آیند منفی در تبیین دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان

فریده سادات حسینی؛ یاسر امیدوار؛ نرجس عباسی

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، ، صفحه 83-111

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7393

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش کارکردهای اجرایی به عنوان عامل شناختی/ عصب‌شناختی و افکار خود آیند منفی به عنوان عامل شناختی/ روان‌شناختی در دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر متوسطه­ی دوره اول شهر بوشهر که در ­سال تحصیلی 94 – 95 مشغول به تحصیل بودند. از بین این دانش­آموزان تعداد ...  بیشتر

آموزش بازداری پاسخ، توانایی برنامه‌ریزی و سرعت پردازش به کودکان مبتلا‌به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی: مقایسه رویکرد توانبخشی‌شناختی-‌حرکتی با دارو‌درمانی

سعید اعظمی؛ سیاوش طالع پسند؛ مرتظی نظیفی؛ اسحاق رحیمیان بوگر

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 31-55

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7131

چکیده
  اختلال نارسایی توجه/ بیش­فعالی به عنوان یک اختلال عصبی- رشدی، علاوه بر نشانه­های رفتاری خاص با نقص در کارکردهای شناختی همراه است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ی اثربخشی دو رویکرد توانبخشی شناختی- حرکتی و دارو درمانی در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انجام شد. این یک مطالعه نیمه­ آزمایشی با ...  بیشتر