ارائه پرتوکل روان‌پویایی شن‌درمانی گروهی کوتاه مدت در نوجوانان داغدیده

روبن زاده شرمین؛ علیرضا عابدین

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، ، صفحه 187-202

چکیده
  از دست دادن عزیزی که فرد با او رابطه عمیقی داشته است به‌مثابه سقوط در گودالی بی‌انتها، احساس ناخوشایندی است که می‌تواند باعث سوگ در فرد شود. این واکنش‌ها بسته به چگونگی رخداد‌ حادثه، اعتقادات اجتماعی، فرهنگی و به‌طورکلی مضمون و معنای که مرگ از دید افراد دارد متفاوت است. یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر فقدان، نوجوانان هستند. ...  بیشتر

کاربست‌پذیری نظریه و درمان روان‌پویشی در ایران

سمیه بابائی؛ علیرضا عابدین؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 97-119

چکیده
  مکتب روان‌پویشی به عوامل اجتماعی و فرهنگی حساس است و کاربرد آن در فرهنگ­های مختلف آثار مختلفی را بجا می‌گذارد. به طوری که از سویی تطبیق و تناسب نظری و عملی این مکتب با فرهنگ­های غیرغربی همواره بحث­­برانگیز بوده­است. شناخت هم‌خوانی‌ها و عدم هم‌خوانی‌های نظری و کاربردی روان‌پویشی در ایران موضوع بررسی حاضر است. کاربست­پذیری ...  بیشتر