نویسنده = ابراهیم نعیمی
تعداد مقالات: 4
4. تحلیل کانونی رابطه بین ‌جهت‌گیری مذهبی و باورهای غیرمنطقی در سالمندان

دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 179-199

10.22054/jcps.2016.4564

ابراهیم نعیمی؛ زینب کاظمی؛ کبری دهقان