اثربخشی درمان هیجان محور بر خودکارآمدی والدگری و احساس گناه مادران کودکان دچار آسیب سوختگی

مهدی خانجانی؛ ترنم صالحی؛ احمد برجعلی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، ، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.58384.2499

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان هیجان‌محور بر خودکارآمدی والدگری و احساس گناه مادران کودکان دچار آسیب سوختگی است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه مادران با فرزند دچار آسیب سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان سوانح و سوختگی تهران (شهید مطهری)، در پاییز ...  بیشتر

Personality characteristics, sense of coherence, and late-life anxiety: A structural equation modeling

Saba Naderzadeh؛ Mahdi Khanjani

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، ، صفحه 67-81

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.58969.2522

چکیده
  Research findings have shown that personality characteristics play an important role in studying factors affecting anxiety among older adults. Despite the importance of this relationship, its underlying mechanism is still unclear. Therefore, the aim of this study was to investigate the mediating role of sense of coherence in the relationship between neuroticism and self-esteem as personality characteristics and anxiety among older adults. A cross-sectional and correlational design was used for this study. The sample included 230 community-dwelling older adults (aged 60-97) from November to December ...  بیشتر

تاثیر روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت در درمان تشنج‌های غیر صرعی روانزاد: پژوهش مورد منفرد

سعید اصلانی؛ مهدی خانجانی

دوره 8، شماره 31 ، مرداد 1397، ، صفحه 113-137

https://doi.org/10.22054/jcps.2018.8796

چکیده
  تشنج­های غیر­صرعی روانزاد، آشفتگی­های دوره­ای همراه با علائم حرکتی، حسی و رفتاری است که به تشنج­های صرع شباهت دارد اما همبسته­های الکتروفیزیولوژی آن متناسب با صرع نیست. این اختلال تاثیر زیادی بر فعالیت­های روزمره افراد و کاهش کیفیت زندگی آنها دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر‌بخشی روان­درمانی پویشی فشرده و کوتاه ...  بیشتر

اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر رضایت از زندگی، خوش‌بینی و عواطف مثبت در دانشجویان

مهدی خانجانی

دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 137-159

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7911

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه روان‌درمانی مثبت‌نگر بر افزایش رضایت از زندگی، خوش‌بینی و عواطف مثبت در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بود. 34 نفر به عنوان نمونه پژوهش از بین 1200 نفر از دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصیلی 93-1392 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر