نویسنده = کاظم رسول زاده طباطبایی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی درمانگری به شیوه تنیدگی‏زدایی بر تنیدگی ادراک شده با توجه به سبک‏های هویت دانشجویان

دوره 1، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 104-119

مژگان نیکنام؛ عباسعلی اللهیاری؛ کاظم رسول زاده طباطبایی


2. بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری، با جهت‏گیری مذهبی بر رضایت زناشویی بانوان

دوره 1، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 21-42

سمیه زادهوش؛ حمید طاهرنشاط‏دوست؛ فرشته حقیقت؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ مهرداد کلانتری