طراحی الگوی جامع ارتقای سلامت روان در مدارس دخترانه شهر تهران

معصومه پرپنجی؛ علی دلاور؛ نور علی فرخی

دوره 9، شماره 34 ، خرداد 1398، ، صفحه 65-87

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2019.40198.2087

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی جامع ارتقای سلامت روان در مدارس دخترانه شهر تهران بود. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته (کمّی- کیفی) است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان مدارس دخترانه شهر تهران که در سال تحصیلی 96-97 مشغول به تحصیل بودند، است. نمونه‌ی این پژوهش متشکل از 150 نفر از دانش آموزان دختر شهر تهران بودند ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محیط مدرسه

پروانه علائی؛ منصور بیرامی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 129-148

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2017.7135

چکیده
  خشم و تجربه‏ی آن در محیط مدرسه از هیجان‏های رایج دوره‏ی نوجوانی است که همواره مورد توجه روان‏شناسان بوده است. بر اساس نظریه‏ی تانگنی، احساس شرمساری پیش‏زمینه‏ی بروز هیجان خشم محسوب می‏شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محیط مدرسه انجام گرفت. برای تحقق آن، از روش تحقیق نیمه آزمایشی، ...  بیشتر