مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان بین‌فردی فراشناختی بر آسیب‌های تعاملی زوجی مردان دارای علائم شخصیت خودشیفته: پژوهش مورد منفرد

عیسی مرادی؛ مریم فاتحی زاده؛ سیداحمد احمدی علون آبادی؛ عذرا اعتمادی

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.34128.1910

چکیده
  خودشیفتگی پیامدهای منفی بین‌فردی زیادی دارد و رابطه زناشویی بستری مناسب برای بسیاری از این پیامدها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان بین‌فردی فراشناختی(MIT) بر آسیب‌های تعاملی زوجی مرد خودشیفته انجام‌ شد. در این پژوهش، از روش پژوهش مورد منفرد با طرح A-B-A استفاده شده است. بدین منظور دو زوج (4 نفر) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی به شیوه گروهی بر سر زندگی سالمندان

فاطمه مختاری دیزجی؛ فرامرز سهرابی

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.39987.2088

چکیده
  چکیده: هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر سرزندگی سالمندان انجام شده است. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مراجع کننده، به کانون جهاندیدگان تهران بوده است که از میان آن ها 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کارایی طرحواره درمانی هیجانی بر سوگیری تفسیر(تفسیر مربوط به خود، تفسیر مربوط به دیگران) در مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر

خدامراد مومنی؛ فرناز رادمهر

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.35672.1965

چکیده
  اختلال اضطراب فراگیر، شایع‌ترین اختلال اضطرابی است که نگرانی شدید، معیار تشخیصی اصلی برای این اختلال است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارزیابی کارایی طرحواره درمانی هیجانی بر سوگیری تفسیر(تفسیر مربوط به خود، تفسیر مربوط به دیگران) مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازبینی الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی بر مبنای "بن‌مایه تعارضی ارتباط": یک بررسی کیفی

شمس الدین احمدی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت الله فراهانی

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.34157.1911

چکیده
  چکیده هدف: مطالعه حاضر با هدف بازبینی و تدوین الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی در چهارچوب دیدگاه روابط موضوعی و بر مبنای صورت‌بندی روابط در الگوی "بن‌مایه تعارضی ارتباط" بود. روش: این مطالعه کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای جهت‌دار بود.ارزیابی با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج مطالعه، بر روی 41 نفر (17 زن) و (24 مرد) انجام شد. داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

فرشته مومنی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمود حیدری

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، صفحه 93-111

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.11948.1344

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری (الگوی بورکوک) و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم و نشانه ها و مولفه های شناختی اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفته است. پژوهش فوق یک مطالعه تجربی دارای گروه مقایسه همراه با گمارش تصادفی، پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پی‌گیری 4 ماهه است. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کارکردهای اجرایی سالمندان با نشانگان داون با و بدون اختلال آلزایمر

فرشته یاقوتی؛ سوگند قاسم زاده؛ غلامعلی افروز

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، صفحه 113-125

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.40520.2096

چکیده
  مقدمه و هدف: مطالعات نشان میدهند پیشروی اختلال آلزایمر در افراد مبتلا به نشانگان داون همراه با اختلال سریعتر در برخی از کارکردهای اجرایی همراه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی بزرگسالان با نشانگان داون با و بدون اختلال آلزایمر میباشد. روش: طرح مطالعه حاضر از نوع علیمقایسهای است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام افراد با نشانگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه شدت علائم افسردگی و سرعت پردازش اطلاعات در میان مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار

مرتضی روزبهانی؛ پریسا شریفی

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، صفحه 127-143

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.32268.1862

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه شدت علائم افسردگی و سرعت پردازش اطلاعات در میان مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه و نوجوانان بهنجار بود. طرح پژوهش حاضر، علی – مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل نوجوانان بهنجار و مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شهر کرج در زمستان 1396 بود. نمونه ی پژوهش شامل 52 شرکت کننده (26 فرد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی نشانگان و طراحی مدل سندرم استرس جابه جایی در سالمندان ایرانی

عبدالله معتمدی؛ محمدعلی سلطانی؛ عطیه حامدی

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، صفحه 145-158

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.39726.2079

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور شناسایی نشانگان و طراحی مدل سندرم استرس جابه‌جایی در سالمندان ساکن در مراکز نگهداری سالمندی انجام شد. به همین منظور پس از بررسی مبانی نظری در این زمینه سؤالاتی برای انجام مصاحبه‌‌ های نیمه ساختاریافته استخراج گردید. با 16 نفر از سالمندانی که از ورود آنها به خانه سالمندان بیش از دو ماه نمی‌گذشت، مصاحبه انجام شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش ایمن‏ سازی در برابر استرس برکاهش استرس شغلی در سالمندان فعال

سلمان زارعی

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، صفحه 159-173

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.39706.2078

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش استرس شغلی سالمندان فعال مبتلا به پارکینسون انجام شد. پژوهش حاضر نیمه ‏آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش سالمندان مبتلا به پارکینسون شهر تهران بود که در سال 96 در بیمارستان بعثت دارای پرونده فعال بودند. از این بین، تعداد 30 نفر ...  بیشتر