دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، تابستان 1398 
7. حافظه فعال شنیداری و دیداری در دانش‌آموزان نارساخوان: پیش و پس از مداخله

صفحه 173-194

10.22054/jcps.2019.42673.2140

الهام سادات ناجی؛ سعید حسن زاده؛ محسن شکوهی یکتا؛ الهه حجازی موغاری؛ جواد اژه ای


8. پدیدارشناسی اهدای عضو در افراد داوطلب

صفحه 195-221

10.22054/jcps.2019.42060.2132

لیلا باستان مهر؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ محمد رضا فلسفی نژاد