تأثیر برنامه‌ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سخت‌رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان

حسین محققی؛ محمد مینایی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مهران فرهادی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، ، صفحه 45-71

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.53028.2376

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سخت‌رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان می‌باشد.روش: طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی همراه با پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را مادران کودکان مبتلا به سرطان که در اردیبهشت و خرداد 98 در بیمارستان بعثت بستری بودند، تشکیل می‌دادند. ...  بیشتر

اثر بخشی کاربرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران کودکان با اختلال اتیسم

سعید رضایی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1399، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22054/jcps.2020.50737.2309

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای کودکان مبتلا به اتیسم انجام شده است. این مطالعه از نوع آزمایشی باطرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اتیسم مرکز اتیسم دوم آوریل شهر تهران در سال 97-96 بود که از بین آنها تعداد ...  بیشتر

مقایسه شدت علائم افسردگی و سرعت پردازش اطلاعات در میان مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار

مرتضی روزبهانی؛ پریسا شریفی

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، ، صفحه 127-143

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.32268.1862

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه شدت علائم افسردگی و سرعت پردازش اطلاعات در میان مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه و نوجوانان بهنجار بود. طرح پژوهش حاضر، علی – مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل نوجوانان بهنجار و مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شهر کرج در زمستان 1396 بود. نمونه ی پژوهش شامل 52 شرکت کننده (26 فرد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ...  بیشتر

شناسایی نشانگان و طراحی مدل سندرم استرس جابه جایی در سالمندان ایرانی

عبدالله معتمدی؛ محمدعلی سلطانی؛ عطیه حامدی

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، ، صفحه 145-158

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.39726.2079

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور شناسایی نشانگان و طراحی مدل سندرم استرس جابه‌جایی در سالمندان ساکن در مراکز نگهداری سالمندی انجام شد. به همین منظور پس از بررسی مبانی نظری در این زمینه سؤالاتی برای انجام مصاحبه‌‌ های نیمه ساختاریافته استخراج گردید. با 16 نفر از سالمندانی که از ورود آنها به خانه سالمندان بیش از دو ماه نمی‌گذشت، مصاحبه انجام شد. ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی معنویت‌درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی -رفتاری با رویکرد ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به درد مزمن

علی‌اکبر حدادی کوهسار؛ علیرضا مرادی؛ باقر غباری‌بناب؛ فرناد ایمانی

دوره 8، شماره 31 ، مرداد 1397، ، صفحه 1-30

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر­بخشی معنویت­درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی-رفتاری با رویکرد ذهن­آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش افسردگی،اضطرابواسترس در بیماران مبتلا به درد مزمن بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به درد مزمن عضلانی­-اسکلتی مراجعه­کننده به بیمارستان حضرت­رسول­اکرم (ص) در شهر تهران بود. ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان

عطیه صفرزاده؛ دکتر رسول روشن؛ دکتر جلال‌الدین شمس

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-23

چکیده
  زمینه و هدف از پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری در کاهش اضطراب، افسردگی و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش تحقیق: پژوهش حاضر طرح آزمایشی همراه با پیش‌آزمون - پس‌آزمون  و گروه کنترل است . با مراجعه به درمانگاه بیمارستان مصطفی خمینی شهر تهران تعداد 18 زن مبتلا به سرطان پستان، ...  بیشتر

اثربخشی روش آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس (SIT) بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل

دکتر فرامرز سهرابی؛ مهرنوش دارینی؛ حسین داوودی

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1390، ، صفحه 28-49

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثر‌بخشی روش آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش روش مورد استفاده نیمه‌آزمایشی است و جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه زنان کارمند بخش خصوصی بهزیستی شهر تهران در سال 1389 تشکیل می‌دهند. تعداد 24 نفر از کارمندان زن که نمره کسب شده آنها در پرسشنامه ...  بیشتر