اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر آمیختگی شناختی، استرس ادراک‌شده و حافظه سرگذشتی بیش کلی‌گرا در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

جهانگیر کرمی؛ برزان سلیمانی؛ حسن قربانی؛ انور دستباز

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1399، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.52269.2361

چکیده
  افرادی دارای اختلال شخصیت مرزی، فشار روانی و عواطف منفی زیادی را تحمل می‌کنند از همین رو زندگی سرشار از تنشی را تجربه می کنند. هدف از پـژوهش حاضر تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر آمیختگی شناختی، استرس ادراک‌شده و حافظه سرگذشتی بیش کلی‌گرا در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی به‌صورت پیش‌آزمون، ...  بیشتر

پیش‌بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله‌ای و نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی

مجید محمود علیلو؛ زینب خانجانی؛ احمد بیات

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7134

چکیده
  دوران نوجوانی یکی از دوره­های تحولی مهم است. مشکل در تنظیم هیجان، مقابله و نیز وجود نشانه­های شخصیت مرزی می­تواند منجر به اختلالات اضطرابی شود. هدف این پژوهش پیش­بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله­ای و نشانه­های اختلال شخصیت مرزی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیش­بینی ...  بیشتر

مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار

مهرداد حاجی‌حسنی؛ عفت السادات محمود پناهی؛ بهرام میرزاییان

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7136

چکیده
  پردازش حسی و معنایی اطلاعات دو عامل مهم در تعیین واکنش‌های رفتاری می‌باشند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل افراد مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی ایران بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند 30 بیمار ...  بیشتر

اثربخشی و کارآمدی روان‌درمانگری شناختی- تحلیلی در بهزیستی ذهنی و کاهش رفتارهای تکانشی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

علی فرهادی؛ مسلم عباسی؛ محمد جواد بگیان کوله‌مرز؛ علیرضا عظیم پور

دوره 6، شماره 21 ، اسفند 1394، ، صفحه 120-145

https://doi.org/10.22054/jcps.2016.2387

چکیده
  ماهیت پیچیده اختلال شخصیت مرزی، بررسی و بکارگیری درمان­های جدید را ایجاب می­کند. پژوهش حاضر با هدف مداخله­ای در بهزیستی ذهنی و کاهش رفتارهای تکانشی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی: اثربخشی و کارآمدی روان­درمانگری شناختی- تحلیلی اجرا شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و از طرح  پیش­آزمون - پس­آزمون و پیگیری با گروه ...  بیشتر

اثر بخشی گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی بر کاهش ناامیدی، تکانشگری و علائم پارانوئیدی و تجزیه ای وابسته به استرس در اختلال شخصیت مرزی

حسین قنبری گیوی؛ احسان گلی گرمیانکی

دوره 1، شماره 2 ، خرداد 1390، ، صفحه 120-135

https://doi.org/10.22054/jcps.2011.5798

چکیده
  پژوهش های اخیر حاکی از آن است که بررسی مشکلات روانی زندانیان و ارائه خدمات در زمینه بهداشت روان به آنها از جمله دغدغه های روان شناسان و روان پزشکان بوده است. با توجه به گستردگی میزان ناهنجاری های روانی و اختلالات شخصیت زندانیان در مقایسه با جمعیت عادی، ضرورت توجه به روان درمانی برای این افراد بیش از پیش مشخص می شود هدف پژوهش حاضر بررسی ...  بیشتر