پیش بینی اختلالات شخصیت بر اساس ترومای پیچیده با میانجی گری توانمندی ایگو

جمشید جراره؛ امید سیفوری؛ مدینه امیری

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2022.63659.2644

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اختلالات شخصیت بر اساس ترومای پیچیده با میانجی‌گری توانمندی ایگو انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 بود. تعداد 161 نفر دختر و پسر به روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

پیش بینی اختلالات شخصیت بر اساس غفلت و بهره کشی عاطفی در کودکی با میانجیگیری خشم در افراد مبتلا به فشار خون

مریم خرامین؛ مهدی دهستانی

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1400، ، صفحه 142-177

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2022.58378.2498

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی پیش بینی اختلالات شخصیت بر اساس غفلت و بهره کشی عاطفی در کودکی با میانجیگری خشم در افراد با فشار خون بوده است که از حیث روش نوع همبستگی مبتنی بر مدلیابی معادلات ساختاری بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به فشار خون مراجعه کننده به کلینیک های پزشکی منطقه14.15.16تهران بودند که تعداد300 نفر به روش ...  بیشتر

همخوانی مقیاس‌های آسیب‌شناسی شخصیت (PSY-5) پرسشنامه MMPI-2-RF با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-5

آزاد همتی؛ محمود دژکام؛ علی دلاور؛ محمدکاظم عاطف وحید؛ احمد برجعلی؛ کامبیز کامکاری

دوره 3، شماره 12 ، مهر 1392، ، صفحه 69-82

چکیده
  این پژوهش با هدف کلی مطالعه انطباق ساختار پنج عاملی شخصیت مرضی (PSY-5) با محور دوم DSM-5 در قالب یک پژوهش پیمایشی پرسشنامه­ای انجام گرفته است. پژوهش از جمله مطالعات روش­شناسی و آزمون­سازی به حساب می­آید. در این تحقیق ابتدا حمایت تجربی داده­های ایرانی برای ساختار پنج عاملی شخصیت مرضی (PSY-5) و ساختار عاملی صفات و حیطه­های کلی شخصیت ...  بیشتر