مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه‌ای جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه

فاطمه طلابیگی؛ فریده حسین ثابت؛ فرامرز سهرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.59289.2528

چکیده
  In the theory of acceptance and commitment and recent theories, experiential avoidance is considered as an important factor in the etiology and continuation of mental pathology. The aim of the present study was carried out to determine the efficacy and continuation of Acceptance and Commitment Therapy on experiential avoidance of veterans with post-traumatic stress disorder. The present study was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group. In this clinical trial, 16 veterans with post-traumatic stress disorder referred to Foundation of Martyrs and Veterans Affairs in Kerman, ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی میزان افسردگی، استرس و اضطراب دوران قرنطینه ناشی از ویروس کرونا براساس انعطاف‌ناپذیری روانی، نگرش ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای

-محمد علی -گودرزی؛ مهرناز محمدی مقدم؛ سهیل ردایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.58837.2517

چکیده
  چکیدهزمینه و هدفهمه‌گیری بیماری کووید-19 در سال 2020 و استفاده از تدابیر قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی آشفتگی‌های روانی از جمله افسردگی، اضطراب و استرس را در مردم افزایش داده است. از این رو، لزوم شناسایی متغیرهایی که بتوانند بر آشفتگی‌های روانی برخاسته از بیماری کووید 19مؤثر باشند بیش از پیش احساس می-شود. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی افکار خودکشی براساس سبک‌های هویت و پذیرش خود در دانشجویان

علیرضا بی نیاز؛ عبدالعزیز افلاک سیر؛ محمدعلی گودرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.61545.2586

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های هویت و پذیرش خود با افکار خودکشی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز انجام‌شده است. جامعه‌ی آماری، 300 نفر از دانشجویان شش دانشکده مختلف دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 97-98 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ی سبک‌های هویت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه آموزش جرأت‌ورزی قربانیان بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت نوجوانان قربانی قلدری

افضل اکبری بلوطبنگان؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ اسحق رحیمیان بوگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.62392.2611

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر اثربخشی برنامه آموزش جرأت‌ورزی قربانیان بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت نوجوانان قربانی قلدری بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری یک‌ماهه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل نوجوانان 14 تا 17 ساله منطقه 17 مدارس دولتی شهر تهران بود. تعداد 40 نفر از نوجوانانی که ملاک‌های ورود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی بسته درمانی مبتنی بر عوامل روان‌شناختی مرتبط با بیماری پارکینسون و آموزش اختصاصی سازی حافظه (MEST) بر خلق این بیماران

فرزانه خالقی دهنوی؛ حمید طاهر نشاط‌دوست؛ هوشنگ طالبی؛ احمد چیت ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.67617.2743

چکیده
  علائم غیر حرکتی همچون اختلالات خلقی کیفیت زندگی بیماران پارکینسون را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به دلیل ارتباط متقابل و چندگانه علائم غیر حرکتی با یکدیگر درمان‌هایی جامع لازم است تا همزمان به جنبه‌های مختلف روان‌شناختی بیماران بپردازد. پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی بسته درمانی مبتنی بر عوامل روان‌شناختی مرتبط با بیماری پارکینسون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر سبک‌های عشق‌ورزی، بهزیستی روانشناختی، آزار عاطفی و تنش زناشویی در زنان متأهل

فائزه اسدی؛ محمد علی محمدی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.71010.2852

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر سبک‌های عشق‌ورزی، بهزیستی روانشناختی، آزار عاطفی و تنش زناشویی در زنان متأهل بود. روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﯿﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﺶآزﻣﻮن - ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه گواه ﺑﻮد. جامعه‌آماری پژوهش شامل تمامی زنان متاهل مراجعه‌کننده به پایگاه‌های سلامت شهرستان مهدیشهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مدل تاثیر ویژگی های شخصیتی و مهارت های خودتنظیمی بر شدت نشانه های پیش از قاعدگی

نادر اباذری؛ لیلا حیدری نسب؛ حمید یعقوبی؛ حجت‌اله فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.71765.2874

چکیده
  Purpose Premenstrual syndrome (PMS) is usually observed among women of reproductive age, so, it may be worsened by emotional and somatic symptoms. The main aim of this investigation was to assess the predictability of pain intensity and psychological distress by personality traits and self-regulation skills among the Iranian female population.Methods The data were collected via numeric pain assessment, DASS-42, NEO, SRQ, and demographic questionnaire. The significant level was set at 0.05. In this study, we used the method of variance-based structural equations by PLS software.Results Pearson correlation ...  بیشتر