دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ابعاد روانشناختی و معنوی بیماران مبتلا به کووید-۱۹ : یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

10.22054/jcps.2021.55243.2434

زینب موسوی الملکی؛ سهیلا قمیان؛ رسول روشن چسلی؛ مینا باقری نژاد


2. Structural Model of Appearance Management based on Body Image Dissatisfaction, External Shame, and Self-compassion

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

10.22054/jcps.2021.59503.2535

محمدرضا ذوقی‌پایدار؛ فاطمه دروه‌ئی؛ راضیه حاجی مرادی