مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی بسته درمانی مبتنی بر عوامل روان‌شناختی مرتبط با بیماری پارکینسون و آموزش اختصاصی سازی حافظه (MEST) بر خلق این بیماران

فرزانه خالقی دهنوی؛ حمید طاهر نشاط‌دوست؛ هوشنگ طالبی؛ احمد چیت ساز

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.67617.2743

چکیده
  علائم غیر حرکتی همچون اختلالات خلقی کیفیت زندگی بیماران پارکینسون را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به دلیل ارتباط متقابل و چندگانه علائم غیر حرکتی با یکدیگر درمان‌هایی جامع لازم است تا همزمان به جنبه‌های مختلف روان‌شناختی بیماران بپردازد. پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی بسته درمانی مبتنی بر عوامل روان‌شناختی مرتبط با بیماری پارکینسون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی فشار روانی جامعه در همه‌گیری کووید19 به منظور سیاست‌گذاری داده‌محور در مدیریت سلامت

فرنوش صفوی فر؛ علی نوری؛ جمیله زارعی؛ یلدا متقالچی؛ فرزاد پیرویان؛ نازیلا یوسفی

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.16444

چکیده
  برای آن که سیاست‌گذار بتواند مداخلات مناسبی برای مدیریت جو روانی ناشی از همه‌گیری کووید 19 طراحی و اجرا کند، بایستی در مقاطع مختلف زمانی، سریع، جامع و طبقه‌بندی‌شده اطلاعات مربوط به گروه‌های مختلف جامعه را پایش کند. هدف این مطالعه طراحی و اجرای پرسشنامه‌ای برای ارزیابی فشار روانی با این خصوصیات بود. با استفاده از پرسشنامه‌ طراحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس سبک‌های حل تعارض زوجین، شفقت خود و ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی

مینا زارع؛ محمدرضا تقوی؛ عبدالعزیز افلاک سیر

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.16445

چکیده
  ازدواج‌های موفق اثرات مثبتی بر بهزیستی افراد دارند و تعهد زناشویی یکی از مؤلفه‌های ازدواج موفق است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس سبک‌های حل تعارض زوجین، شفقت خود و ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی انجام ‌شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان متأهل دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه باورهای وسواسی والدین و اضطراب اجتماعی در فرزندان با واسطه تنظیم هیجان در دانشجویان دختر

مطهره نوران؛ مهران آزادی

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.16446

چکیده
  چکیدهاضطراب اجتماعی معمولا روندی مزمن و پیوسته دارد و به میزان زیادی با دوران کودکی و خانواده در ارتباط است. هدف این پژوهش تعیین رابطه باورهای وسواسی والدین و اضطراب اجتماعی در فرزندان با میانجی گری تنظیم هیجان بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 500 نفر دانشجوی دختر عضو شبکه مجازی تلگرام دانشکده روان شناسی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان گروهی روانشناسی مثبت نگر برتاب آوری و اضطراب مرگ در بین افراد مبتلابه ویروس کرونا

سعید یوسفی؛ ابوالفضل قدمی؛ عنایت اله زمان پور

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.16447

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر درمان گروهی روان‌شناسی مثبت نگر بر تاب‌آوری و اضطراب مرگ در بین افراد مبتلابه ویروس کرونا بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش‌شناسی از نوع پژوهش‌های نیمه از مایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مبتلابه ویروس کرونا در استان خراسان رضوی شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شیوع شناسی اختلال بی نظمی خلق مخرب در دانش آموزان دوره اول متوسطه

علی احمدیان؛ خدامراد مومنی؛ جهانگیر کرمی

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.16448

چکیده
  مطالعه حاضر، با هدف تعیین میزان شیوع اختلال بی نظمی خلق مخرب در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر کرمانشاه انجام شد. طرح این پژوهش، توصیفی-زمینه یابی است. 584 دانش آموز (282 پسر و 302 دختر) دوره اول متوسطه با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه اختلال بی نظمی خلق مخرب مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش سیستم عاطفه مثبت طبق معیارهای دامنه پژوهش در افراد مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری

غزال زندکریمی؛ الهه بافقی؛ روشنک خدابخش پیرکلانی

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.71326.2860

چکیده
  هدف: رویکردهای درمانی موج سوم در سال‌های اخیر در به علت مناسب نبودن درمانهای شناختی-رفتاری برای همه مبتلایان، به اختلال وسواسی-اجباری مورد توجه قرار گرفته‌اند. از طرفی دیگر وجود سیستم عاطفه مثبت در نظامRDoC یک مسیر درمانی با تاکید برعلائم هیجانی و بدون برچسب زنی اختلال را پیشنهاد می‌کند. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی ...  بیشتر