کلیدواژه‌ها = Mental Health
تعداد مقالات: 10
1. An Investigation of the Relationship between Sources of Meaning of Life and Mental Health

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 43-51

10.22054/jcps.2017.8154

Abbas Rahiminezhad؛ Amir Mahmoud Hushmand Chatroidi؛ Javad Ejei


2. Designing a Happy Learning Environment in Schools and Investigating Its Relationship with Stress and Mental Health

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 111-124

10.22054/jcps.2017.8159

Zahra Jamebozorg؛ Fatemeh Jafarkhani؛ Maryam Salimi


4. بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 21-40

رضا پورحسین؛ فرزاد فرهودی؛ محسن امیری؛ محمود جانبزرگی؛ اکرم رضایی بیداخویدی؛ فاطمه نوراللهی


10. اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 15-42

کورش گودرزی؛ دکتر فرامرز سهرابی؛ دکتر نورعلی فرخی؛ دکتر فرهاد جمهری