کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 9
2. اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 133-161

احمد برجعلی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز؛ ، محمدعلی یزدان پناه؛ مسلم رجبی


4. اثر‌بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش علایم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 41-62

هادی پرهون؛ علیرضا مرادی؛ محمد حاتمی؛ شیوا مشیرپناهی


6. اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 119-138

نگار کریمیان؛ محمود گلزاری؛ احمد برجعلی


7. تأثیر درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس در کیفیت زندگی و افسردگی بیماران MS زن شهر اراک

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 140-164

دکتر محمد عسگری؛ بتول‌ هاشمی‌نسب؛ دکتر فردین فردین


8. کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی: مفاهیم مستقل یا وابسته؟

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 138-145

10.22054/jcps.2011.5799

محمدنقی فراهانی؛ شهرام محمدخانی