اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود تاب آوری و کاهش علائم بالینی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از آزارجنسی: مطالعه تک آزمودنی

سمیره کریمی؛ شکوفه متقی؛ افسانه مرادی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، ، صفحه 93-130

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.62332.2606

چکیده
  سوء‌استفاده جنسی از زمره تروماهای ناشی از آسیب می‌باشد، که سلامت نوجوانان را به‌طور جدی تهدید نموده و آن‌ها را نیازمند یاری‌رسانی حرفه‌ای می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان‌ مبتنی بر ذهن‌آگاهی در بهبود تاب‌آوری و کاهش علائم بالینی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از آزار جنسی انجام شد. طرح پژوهش تک ...  بیشتر

اثربخشی برنامۀ آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر مؤلفه‌های بهزیستی روانشناختی در نوجوانان

ناهید حسین آباد؛ محمود نجفی؛ علی محمد رضایی

دوره 9، شماره 35 ، مرداد 1398، ، صفحه 223-239

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.43770.2156

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامۀ تحول مثبت نوجوانی بر بهزیستی روانشناختی بود. روش: روش پژوهش، طرح آزمایشی به شیوۀ پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ پژوهش کلیۀ دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایۀ نهم دبیرستان‌های دورۀ اول متوسطۀ دولتی شهر اراک در سال تحصیلی 97-1396 بود که از میان آن‌ها 60 نفر به صورت نمونه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان شهر طبس

مریم صف آرا؛ محبوبه معظم آبادی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1396، ، صفحه 163-181

https://doi.org/10.22054/jcps.2018.8319

چکیده
  زورگویی پدیده‌ای ضداجتماعی است که باید با آن برخورد کرد. گرچه چندین مداخله‌ی ضد زورگویی وجود دارد که در کاهش زورگویی تأثیر دارند، اما مداخلات پیچیده‌تر و منظم‌تر تأثیر بیشتری نسبت به تغییرات آموزشی صرف دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان شهر طبس انجام شد. پژوهش ...  بیشتر

ارائه پرتوکل روان‌پویایی شن‌درمانی گروهی کوتاه مدت در نوجوانان داغدیده

روبن زاده شرمین؛ علیرضا عابدین

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، ، صفحه 187-202

چکیده
  از دست دادن عزیزی که فرد با او رابطه عمیقی داشته است به‌مثابه سقوط در گودالی بی‌انتها، احساس ناخوشایندی است که می‌تواند باعث سوگ در فرد شود. این واکنش‌ها بسته به چگونگی رخداد‌ حادثه، اعتقادات اجتماعی، فرهنگی و به‌طورکلی مضمون و معنای که مرگ از دید افراد دارد متفاوت است. یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر فقدان، نوجوانان هستند. ...  بیشتر

تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت

سپیده برغندان؛ مرتضی ترخان؛ نیما قائمی خمامی

دوره 2، شماره 8 ، مهر 1391، ، صفحه 140-165

چکیده
  زمینه : نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می‌آید که با عوامل تنیدگی زای فراوانی همراه می‌باشد. این دوره معرف تغییر عمیقی است که کودک را از بزرگسال جدا ساخته و  دگرگونی‌های مختلفی در او به وجود می‌آورد. همه افراد در زندگی با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شوند، با این حال هرکس به شیوه‌ی خود به مسایل پاسخ می‌دهد. هدف: هدف از ...  بیشتر