اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر کامپیوتر بر بهبود نارسایی شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

یسنا فرخ سیری؛ محسن سعیدمنش؛ مهدیه عزیزی

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1402، ، صفحه 61-90

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.65028.2676

چکیده
  دوران نوجوانی یکی از دوره‌های تحولی مهم است و فرد در این دوران با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد که هر کدام از این چالش‌ها به نوبه خود می‌تواند استرس و اضطراب را در زندگی نوجوان ایجاد کند. یکی از رایج‌ترین مشکلات روانپزشکی در دوران نوجوانی اختلالات اضطرابی است که ازجمله شایع‌ترین آن‌ها اختلال اضطراب فراگیر می‌باشد ؛ بر همین اساس، ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان تدوینی اجتناب متقابل و درمان شناختی-رفتاری هیجان-مدار بر شدت علایم اختلال اضطراب فراگیر

معصومه شفیعی؛ فاطمه رضایی؛ مسعود صادقی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، ، صفحه 136-164

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.56496.2461

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه اثربخشی درمان تدوینی اجتناب متقابل و درمان شناختی-رفتاری هیجان‌مدار بر علایم اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در شهر خرم‌آباد بود که از میان آن‌ها 45 نفر به صورت در دسترس ...  بیشتر

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر چشم انداز زمان و بهزیستی هیجانی در افراد دارای علایم اختلال اضطراب فراگیر

مژگان شکراللهی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1400، ، صفحه 117-143

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.47518.2210

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر چشم انداز زمان و بهزیستی هیجانی افراد دارای علایم اختلال اضطراب فراگیر انجام شد. پژوهش نیمه‌تجربی همراه با گروه کنترل و آزمایش به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. 30 نفر از دانشجویان دارای علایم اختلال اضطراب فراگیر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

فرشته مومنی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمود حیدری

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1397، ، صفحه 93-111

https://doi.org/10.22054/jcps.2019.11948.1344

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری (الگوی بورکوک) و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم و نشانه ها و مولفه های شناختی اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفته است. پژوهش فوق یک مطالعه تجربی دارای گروه مقایسه همراه با گمارش تصادفی، پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پی‌گیری 4 ماهه است. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال ...  بیشتر

کارایی درمان فراشناختی بر کاهش علائم و شدت اضطراب صفت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

سیده آیدا موسوی مقدم؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور؛ حسن حمیدپور

دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 23-45

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7906

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی درمان فراشناختی بر علائم آسیب­شناختی و شدت اضطراب مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر بود. در این مطالعه از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد. سه زن و دو مرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر از طریق مصاحبه تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال­های روانی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر عدم تحمل بلاتکلیفی، درمان دارویی با بوسپیرون و درمان ترکیبی در بهبود علائم بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

مهدی اکبری

دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 89-115

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7909

چکیده
  اختلال اضطراب فراگیر با توجه به سیر مزمن، شیوع زیاد و همبودی بالای با سایر اختلال­های روانشناختی، به‌عنوان یکی از مهم­ترین اختلال­های ناتوان­کننده بزرگسالان مطرح شده است و پرداختن به روش­های درمانی مؤثر و اقتصادی­تر­ برای این اختلال سودمند و ضروری است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان عدم تحمل بلاتکلیفی، بوسپیرون ...  بیشتر

مقایسه سوگیری توجه و سبک‌های پردازش هیجانی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، مبتلا به بدریخت‌انگاری و غیرمبتلا

سید ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ اعظم فرح بیجاری؛ مهسا نوروزی نرگسی

دوره 6، شماره 24 ، آذر 1395، ، صفحه 99-114

https://doi.org/10.22054/jcps.2016.6516

چکیده
  پژوهش­های روان­شناختی ادعا می‌کند سوگیری توجه و تحریف در پردازش هیجانی از عوامل تداوم دهنده بسیاری از اختلالات روانی است از این میان اختلال اضطراب فراگیر و اختلال بدریخت انگاری دو نمونه از اختلالات هیجانی شایع­ هستند که بخش عظیمی از افراد جامعه از آن رنج می­برند. هدف پژوهش حاضر مقایسه سوگیری توجه و سبک‌های پردازش هیجانی در ...  بیشتر

اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان یک مورد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

روشنک خدابخش پیر کلانی؛ هانیه رحیم جارونی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1392، ، صفحه 121-147

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب، کاهش افکار خودآیند و بهبود سلامت عمومی یک مورد خاص اختلال اضطراب فراگیر می باشد. روش: در یک بررسی تک آزمودنی از نوع طرح A-B، اثر ترکیبی تکنیک های شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر یک مورد اختلال اضطراب فراگیر بررسی ...  بیشتر