مقاله پژوهشی
کشف جهان اجتماعی بیماری روانی، بازنگری در ماهیت بیماری روانی و تاکید بر ساخت زبانی آن

حسین اسکندری

دوره 3، شماره 12 ، مهر 1392، صفحه 1-20

چکیده
  زمینه: روان شناسی فرهنگی حوزه جدیدی است شامل نسخه‌ی جهان شمول بین- فرهنگی که از گفتمان خاص تاریخی و فرهنگی مشتق شده است. آسیب شناسی روانی فرهنگی از زمان بازنگری مهم کلاینمن (1988)، با هدف به روز کردن بازنگری‌های گذشته، ارزیابی مفهوم سازی‌ها و روش‌های جاری و تشخیص گرایش‌های شاخص، پیشرفت‌های مفهومی به ویژه تحولاتی در تعریف فرهنگ و بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی و آموزش حل مسئله اجتماعی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ارزیابی والدین)

سمیه جمالی پاقلعه؛ احمد عابدی؛ مرضیه نظری بدیع؛ رضا میرزایی راد

دوره 3، شماره 12 ، مهر 1392، صفحه 21-40

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی و حل مسئله اجتماعی بر میزان نشانه های اختلال نافرمانی مقابله‌ای انجام شد. جامعه آماری، دانش‌آموزان پسر پایه سوم و چهارم ابتدایی دارای نشانه های اختلال نافرمانی مقابله‌ای شهر اصفهان در سال تحصیلی  90- 89 بودند. از بین این جامعه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر معنویت درمانی بر افسردگی زنان سالمند ساکن آسایشگاه سالمندان

شهناز محمدی

دوره 3، شماره 12 ، مهر 1392، صفحه 41-63

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر معنویت­درمانی بر افسردگی زنان سالمند ساکن در آسایشگاه سالمندان بود. روش: این پژوهش جزء طرح­های نیمه­تجربی طبقه­بندی می­شود و به شیوه پیش­آزمون- پس­آزمون روی 34 زن سالمند مبتلا به افسردگی در خانه سالمندان کهریزک انجام شد. پس از اجرای آزمون افسردگی سالمندان GDS (1993) افرادی که نمره 15 یا بالاتر در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
همخوانی مقیاس‌های آسیب‌شناسی شخصیت (PSY-5) پرسشنامه MMPI-2-RF با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-5

آزاد همتی؛ محمود دژکام؛ علی دلاور؛ محمدکاظم عاطف وحید؛ احمد برجعلی؛ کامبیز کامکاری

دوره 3، شماره 12 ، مهر 1392، صفحه 69-82

چکیده
  این پژوهش با هدف کلی مطالعه انطباق ساختار پنج عاملی شخصیت مرضی (PSY-5) با محور دوم DSM-5 در قالب یک پژوهش پیمایشی پرسشنامه­ای انجام گرفته است. پژوهش از جمله مطالعات روش­شناسی و آزمون­سازی به حساب می­آید. در این تحقیق ابتدا حمایت تجربی داده­های ایرانی برای ساختار پنج عاملی شخصیت مرضی (PSY-5) و ساختار عاملی صفات و حیطه­های کلی شخصیت ...  بیشتر