دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1391 

مقاله پژوهشی

5. بررسی اثر بخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان

صفحه 81-102

سولماز مبسم؛ علی دلاور؛ ابوالفضل کرمی؛ باقر ثنایی؛ عبدالله شفیع آبادی


6. بررسی اثربخشی مراقبه متعالی (مدیتیشن) برکاهش افسردگی و اضطراب زنان دانشجو بررسی

صفحه 103-118

افسانه کریمی؛ سیّد مجید عبدالمجید بحرینیان؛ باقر غباری بناب


7. ارائه روش شناسی هرمنوتیکی برای الگوسازی در روان درمانی و مشاوره

صفحه 120-133

رزگار محمدی؛ به رزان حسینی؛ یوسف کریمی؛ حسین احمد دوست