مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر آمیختگی شناختی، استرس ادراک‌شده و حافظه سرگذشتی بیش کلی‌گرا در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

جهانگیر کرمی؛ برزان سلیمانی؛ حسن قربانی؛ انور دستباز

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1399، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.52269.2361

چکیده
  افرادی دارای اختلال شخصیت مرزی، فشار روانی و عواطف منفی زیادی را تحمل می‌کنند از همین رو زندگی سرشار از تنشی را تجربه می کنند. هدف از پـژوهش حاضر تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر آمیختگی شناختی، استرس ادراک‌شده و حافظه سرگذشتی بیش کلی‌گرا در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی به‌صورت پیش‌آزمون، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل یابی معادلات ساختاری ایده پردازی خودکشی دانشجویان بر اساس تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با نقش میانجی افسردگی

مرضیه لقایی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1399، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.56410.2458

چکیده
  ایده پردازی خودکشی نشان دهنده ی یک فوریت بالینی در روانپزشکی است و افراد با ایده پردازی خودکشی نسبت به افراد بدون ایده پردازی خودکشی خطر بالاتری برای اقدام به خودکشی دارند. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری ایده پردازی خودکشی بر اساس مولفه های تاب آوری، راهبردهای مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار با در نظر گرفتن نقش میانجی افسردگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل ساختاری شکست عشقی بر اساس ویژگی های شخصیتی، سبک دلبستگی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه، الگوهای فرزندپروری و حمایت اجتماعی ادراک شده

لادن عراقی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ علی دلاور؛ مژگان مردانی راد

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1399، صفحه 47-75

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.54367.2411

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تدوین مدل ساختاری شکست عشقی بر اساس بر اساس ویژگی های شخصیتی، سبک دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای فرزندپروری و حمایت اجتماعی ادراک شده هست. روش پژوهش همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری، شامل کلیه دختران و پسران دارای تجربه شکست عشقی بود که در نیمه نخست سال 1398 به مراکز مشاوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان شفقت به خود بر معنایابی در زندگی و رضایت جنسی زنان دارای همسر معتاد در شهر مشهد

ملیحه امیری راد؛ الهه اسلمی؛ شکوفه موسوی

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1399، صفحه 77-102

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.52014.2358

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شفقت به خود بر معنایابی در زندگی و رضایت جنسی زنان دارای همسر معتاد در شهر مشهد بود. روش پژوهش: از نوع نیمه آزمایشی، به شیوه پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان دارای همسر معتاد مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد بودند که از طریق نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند 30 نفر انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیص بارلو، هیجان مدار و ذهن آگاهی، بر شاخص توده بدنی افراد بزرگسال مبتلا به چاقی شهر تهران

مهناز اتفاقی؛ مهرداد ثابت؛ مالک میرهاشمی

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1399، صفحه 103-131

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.57332.2481

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی سه روش درمان فراتشخیص بارلو، درمان هیجان مدار و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر شاخص توده بدنی افراد مبتلا به چاقی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به چاقی شهر تهران بود که از بین آنها با توجه به جدول کوهن 60 نفر به شیوه نمونه گیری در‌دسترس با توجه به ملاک های ورود انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر آرام‌سازی حالت بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پسر تحت پوشش سازمان بهزیستی

امیر هاشمی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ فاطمه بهجتی اردکانی

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1399، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22054/jcps.2021.57713.2486

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر آرام‌سازی حالت بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پسر تحت پوشش سازمان بهزیستی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی، پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری پژوهش 38 نوجوان پسر 12 تا 18 ساله‌ تحت پوشش مجتمع فرهنگی-تربیتی آشیانه رحمت الهی در منطقه 11 اصفهان در سال 1398 بود. ...  بیشتر