دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 1-250 
6. اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی و خودکنترلی زنان افسرده

صفحه 99-118

الهام آب نیکی؛ عباس ابوالقاسمی؛ معصومه عباسی؛ رقیه معزز؛ راضیه جلالی


7. پیش‌بینی تاب‌آوری روان‌شناختی بر اساس میزان پایبندی مذهبی در زنان متأهل

صفحه 119-138

آتوسا کلانترهرمزی؛ سکینه عسلی طالکوئی؛ قاسم مرادی لیاولی


11. تاثیر واقعیت‌درمانی بر کاهش سهل‌انگاری تحصیلی دانش‌آموزان

صفحه 203-220

فرشاد محسن زاده؛ زهرا جهان بخشی؛ حسین کشاورزافشار