دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، پاییز 1393 
3. مقایسه بازشناسی عواطف چهره‌ای در خرده‌ریخت‌های اسکیزوفرنی و ارتباط آن با علائم مثبت و منفی

صفحه 36-48

مریم درخشان‌نژاد؛ ایمان‌الله بیگدلی؛ سعید اعظمی؛ شاهرخ مکوندحسینی