مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام‌مند گروهی با دارو درمانی در کاهش علائم اختلال افسرده خویی

فرانک رزاقیان؛ ایمان اله بیگدلی

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 1-23

چکیده
  افسردگی از مهم‌ترین انواع اختلالات خلقی به شمار رفته و به‌عنوان اولین عامل ناتوان‌کننده جامعه‌ی بشری مطرح گردد که میزان وقوع بالا و ماهیت پیچیده آن به‌کارگیری درمان‌های جدید را ایجاب می‌کند.با توجه به این‌که غالباً در درمان افسردگی از دارودرمانی صرف استفاده می‌شود، لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای آشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک (MDQ.AU)

سعید موسوی پور؛ محمد رفیعی؛ فرزانه غریبی

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 25-54

چکیده
  رؤیا به عنوان یک موهبت الهی همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است و تلاش برای معنی بخشی و بررسی ابعاد آن همچنان ادامه دارد. هدف پژوهش حاضر ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای آشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک (MDQ.AU) در سال 1391 بود. برای نیل به این هدف ابتدا با تحلیل محتوای 5688 رؤیای گزارش شده دانشجویان 73 گویة 5 گزینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کارتون درمانی بر بهبود روابط بین فرزندان و والدین با تیپ‌های شخصیتیA و B

نوشین سودمند؛ فرامرز سهرابی؛ حامد برماس

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 55-78

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی کارتون درمانی بر بهبود روابط مادر و کودک با در نظر گرفتن تیپ شخصیتی A و B مادر، در پژوهشی از نوع نیمه آزمایشی، انجام شد. ابتدا، نمونه‌ای به تعداد 70 نفر از مادرانی با خصوصیت مشترک، شامل داشتن حداقل 1 فرزند در رده سنی 3-12 سال (دارای پدر و مادر) و عضو انجمن مادر و کودک خانه‌های سلامت از منطقه 22 شهر تهران، پرسشنامه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی گروه‌درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس فکری ـ عملی، باورهای فراشناخت و نشخوار فکری

سودابه احمدی بجق؛ باب اله بخشی پور؛ محبوبه فرامرزی

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 79-109

چکیده
  اختلال وسواس- اجبار، یکی از مشکلات جدی سلامت روان‌شناختی بوده و سالیانه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی هنگفتی را بر جامعه تحمیل می‌کند و علائم ناتوان‌کننده آن کارکرد میان فردی، شغل و زندگی فرد را مختل می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس فکری- عملی، باورهای فراشناخت و نشخوار فکری دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسمقایسه‌ی نیمرخ عصب - روان‌شناختی بیماران مبتلابه اختلال شخصیت وسواسی و اختلال وسواس فکری - جبری با جمعیت سالم

نگین پاست؛ زهره خسروی؛ سید ابوالقاسم مهری نژاد

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 107-132

چکیده
  پژوهش‌های معدودی نقص‌های عصب‌شناختی را در افراد مبتلابه اختلال شخصیت وسواسی بررسی کرده‌اند. به‌علاوه بدکارکردهای شناختی می‌تواند در ارتباط با صفات شخصیت وسواسی نیز رخ دهند. ویژگی‌های شخصیت وسواسی مانند پایبندی خشک به قواعد می‌توانند به‌عنوان راهبردی جبرانی در پاسخ به نقایص شناختی باشند. از طرفی با توجه به ارتباط این اختلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک

احمد برجعلی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز؛ ، محمدعلی یزدان پناه؛ مسلم رجبی

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 133-161

چکیده
  هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بود. این پژوهش به شیوه‌ی شبه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه مردان مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک مراجعه‌کننده به مطب­های روان‌پزشکان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان طیف اتیسم

هادی هاشمی رزینی؛ مینو کرم پور

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 161-185

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان طیف اتیسم انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی و از نظرگردآوری داده‌ها، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل هست. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کودکان طیف اتیسم با عملکرد بالا سنین 12-6 سال می‌باشند. از جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه پرتوکل روان‌پویایی شن‌درمانی گروهی کوتاه مدت در نوجوانان داغدیده

روبن زاده شرمین؛ علیرضا عابدین

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 187-202

چکیده
  از دست دادن عزیزی که فرد با او رابطه عمیقی داشته است به‌مثابه سقوط در گودالی بی‌انتها، احساس ناخوشایندی است که می‌تواند باعث سوگ در فرد شود. این واکنش‌ها بسته به چگونگی رخداد‌ حادثه، اعتقادات اجتماعی، فرهنگی و به‌طورکلی مضمون و معنای که مرگ از دید افراد دارد متفاوت است. یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر فقدان، نوجوانان هستند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل ساختاری نظم بخشی هیجانی و علائم اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان

فروغ ادریسی؛ مصطفی خانزاده؛ عبدالمجید بحرینیان

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 203-226

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین مدل ساختاری نظم­بخشی هیجانی و علائم اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان انجام شد.برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 462 (223 دختر و 241 پسر) دانشجوی دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به مقیاس مشکلات در نظم­بخشی هیجانی، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی روان درمانی مبتنی بر بینش در درمان یک مورد اختلال شخصیت وابسته

آیدا فرشام؛ روشنک خدابخش

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 227-243

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر, تعیین اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر بینش در وابستگی و کاهش افسردگی مراجع بود.روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعه موردی بود. یک آزمودنی 26 ساله دختر که با استفاده از مصاحبه بالینی، ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR و آزمون رورشاخ مبتلا به اختلال شخصیت وابسته تشخیص داده شد، شرکت کرد و با استفاده از مقیاس افسردگی بک (1978) و پرسشنامه مکانیسم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی بازی مشترک مادر - کودک بر علائم اختلال کمبود توجه / بیش فعالی در دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی شهر اصفهان

سعیده سبزیان؛ مهرداد کلانتری؛ حسینعلی مهرابی

دوره 5، شماره 20 ، آذر 1394، صفحه 245-262

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثربخشی بازی مشترک مادر - کودک بر علائم اختلال کمبود توجه / بیش فعالی در دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی شهر اصفهان بود. بر این اساس، در قالب یک مطالعه نیمه تجربی همراه با گروه کنترل و با ارزیابی به‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، تعداد 32 دانش‌آموز پسر دارای نمره بالا در دسته مقیاس‌های اختلالات رفتار ...  بیشتر