مقاله پژوهشی
طراحی و تدوین مدل پیامدهای ارتباطی و شغلی اضطراب ناشی از پاندمی کووید 19 با نقش میانجی‌گری خودشفقت‎ورزی در پرستاران بیمارستان‌های پذیرش‎کننده بیماران کرونایی در شهر تهران

کامران شیوندی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 2-32

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.64536.2665

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف " طراحی و تدوین مدل پیامدهای ارتباطی و شغلی اضطراب ناشی از پاندمی کووید 19 و شناسایی نقش میانجی‎گری خودشفقت‎ورزی در پرستاران بیمارستان‎های پذیرش‎کننده بیماران کرونایی در شهر تهران" به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش گردآوری داده‏ ها، پژوهشی توصیفی - همبستگی مبتنی بر معادلات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مداخلات آموزش‌محور حافظه شرح حال رویدادی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

مریم وطن خواه؛ سید محمد حسین موسوی نسب

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 34-76

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.60375.2562

چکیده
  افراد مبتلا به افسردگی در کارکردهای شناختی و علائم روان‌شناختی افسردگی، دچار اختلال هستند. افسردگی با سوگیری منفی در جنبه‌های مختلف پردازش اطلاعات مشخص می‌شود که با آسیب‌پذیری در گسترش، سطوح بالاتر علائم افسردگی، ماندگاری و حتی عود افسردگی مرتبط است. روان‌شناسان بر این باور هستند که حافظه شالوده روان‌شناسی شناختی است. حافظه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی نیمرخ پیش بینی کننده رضایت زناشویی زوجین شهر تهران

ساجده تابش؛ هادی بهرامی احسان؛ سید محمد رضا رضازاده

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 78-112

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.61687.2589

چکیده
  رضایت زناشویی از جمله کلید واژه های پرشماری است که پژوهشگران خانواده سالهاست به آن پرداخته اند. علیرغم وجود مطالعات گسترده در این زمینه، تاکنون پژوهشی به منظور طراحی الگو و نیمرخ بومی‌ای برای پیش‎بینی رضایت زناشویی نپرداخته است. هدف از پژوهش حاضر طراحی نیمرخ عملیاتی بومی برای پیش‎بینی میزان موفقیت ازدواج در ایجاد رضایت زناشویی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری بر مؤلفه‌های بهزیستی اجتماعی زوجین دارای تعارض زناشویی

نادر حاجلو؛ سعید پورعبدل؛ شهرزاد سراوانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ بابک موسوی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 113-137

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.60508.2568

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری بر بهبود بهزیستی اجتماعی زوجین دارای تعارض زناشویی بود. این پژوهش به شیوه‌ی نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل 160 زوج دارای تعارض زناشویی مراجعه‌کننده به 4 کلینیک مشاوره و روانشناسی در سال 1397 در شهر تهران بودند. نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه معنویت، تاب‌آوری و خودشفقت ورزی در دانشجویان با و بدون اضطراب کووید-19

مریم اسماعیلی نسب؛ فرزین باقری شیخانگفشه

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 140-163

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.59427.2530

چکیده
  کرونا ویروس 2019 (کووید-19) به عنوان بزرگترین تهدید سلامت عمومی افراد در سال 2020، دوسالی است که مردم جهان را دچار مشکلات فراوانی کرده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه معنویت، تاب‌آوری و خود شفقت‌ورزی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین اضطراب کووید-19 انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دختر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تداعی ‏‏های ضمنی و آشکار پرخاشگری و اضطراب در نوجوانان پسر دارای رفتار قلدری و بدون رفتار قلدری

سهیلا سادات رسول؛ سوسن علیزاده فرد

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، صفحه 166-193

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.59925.2553

چکیده
  هدف این پژوهش، مقایسه تداعی های ضمنی و آشکار مربوط به پرخاشگری و اضطراب در نوجوانان پسر دارای رفتار قلدری و بدون رفتار قلدری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل دانش ‏آموزان پسر ۱۲ تا ۱۹ ساله شهر تهران در مقطع متوسطه اول و دوم بود که تعداد 113 دانش‏آموز از چهار دبیرستان پسرانه به روش نمونه‏ گیری خوشه‏ ...  بیشتر