مقاله پژوهشی
طراحی و ارزیابی بسته آموزشی دینی-روان شناختی بر کنترل پرخاشگری و مهارت‌های ارتباطی

جنان نوین؛ هادی بهرامی احسان

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7389

چکیده
  این پژوهش، به‌منظور اعتبار بسته آموزشی طراحی‌شده مبتنی بر آموزه‌های دینی –روان‌شناختی بر کنترل پرخاشگری و مهارت‌های ارتباطی طراحی و اجرا گردید. روش، نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه تحقیق شامل تمام زنان متأهل ساکن منطقه یازده و دوازده تهران که حداقل یک سال و حداکثر پانزده سال از زندگی زناشویی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین اثربخشی بسته آموزشی گوش دادن احترام آمیز به کودکان بر بهزیستی روان شناختی آنان

نازنین عابد؛ شهلا پاکدامن؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ کارینه طهماسیان

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7390

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی بسته آموزشی گوش دادن احترام آمیز بر ارتقای بهزیستی روان شناختی کودکان 5 و6 ساله صورت گرفت. به این منظور 42 زوج مادر و کودک به صورت در دسترس از یک مرکز پیش دبستانی در تهران انتخاب شدند و پس از اطمینان از نبود اختلالات روانی و رفتاری برای هیج یک از آنها (با استفاده از پرسشنامه سیاهه رفتاری کودکان و آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‌بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با واسطه گری مؤلفه‌های صبر به‌منظور ارایه مدل

علیرضا اقایوسفی؛ مرتضی ترخان؛ اعظم فرمانی

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7391

چکیده
  متون دینی- اخلاقی و همچنین پژوهش‌های روان‌شناختی اخیر بر نقش صبر در ارتقای سلامت روان تأکید فراوان کرده‌اند. در پژوهش حاضر مدلی ارائه‌شده است که در این مدل، نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های صبر در ارتباط میان پنج عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مورد بررسی قرارگرفته است. بنابراین هدف این پژوهش تعیین نقش پنج عامل بزرگ شخصیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل مشترک تجربه‌ی روانشناختی پدیده رودربایستی: مطالعه کیفی

آسیه شریعتمدار

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، صفحه 65-82

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7392

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی تجربه‌ی زیسته‌ی افراد از پدیده‌ی رودربایستی صورت گرفت. روش تحقیق، کیفی و از نوع پدیدارگرایی بود. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته و جامعه شامل افرادی بود که تجربه رودربایستی را داشتند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و مصاحبه‌ها تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. تعداد آزمودنی‌ها 20 نفر بود. روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش کارکردهای اجرایی و افکار خود آیند منفی در تبیین دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان

فریده سادات حسینی؛ یاسر امیدوار؛ نرجس عباسی

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، صفحه 83-111

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7393

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش کارکردهای اجرایی به عنوان عامل شناختی/ عصب‌شناختی و افکار خود آیند منفی به عنوان عامل شناختی/ روان‌شناختی در دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر متوسطه­ی دوره اول شهر بوشهر که در ­سال تحصیلی 94 – 95 مشغول به تحصیل بودند. از بین این دانش­آموزان تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای مبتنی بر بازی‌های عصب نمایشی بر دلبستگی مادر- جنین در زنان باردار

الهام توکلی؛ شهلا پزشک؛ ژانت هاشمی آذر؛ علی دلاور؛ غلامرضا صرامی

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7394

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای مبتنی بر بازی‌های عصب نمایشی بر دلبستگی مادران باردار- جنین بود. به منظور اجرای برنامۀ مداخله‌ای، مادران داوطلب 20 تا 35 سالۀ نخست‌زا که به لحاظ سطح تحصیلی دیپلم به بالا بودند و مطابق مقیاس گلدبرگ دارای سلامت عمومی بودند، از ابتدای ماه چهارم بارداری به صورت پانزده روز یک‌بار به مدت یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر افکار اضطرابی والدین کودکان اوتیسم

آرش بهرامی؛ حسین محققی؛ ابوالقاسم یعقوبی

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، صفحه 133-147

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7395

چکیده
  اوتیسم یکی از اختلالات فراگیر رشد است که با تخریب پایدار در تعاملات اجتماعی متقابل، تاخیر یا انحراف ارتباطی و الگوی ارتباطی کلیشه‌‌ای محدود مشخص است. داشتن کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم باعث افسردگی، نگرانی، استرس، شرمندگی و خجالت در والدین آن‌ها می‌شود و مطالعات نشان داده که در مواردی باعث تاثیر منفی بر روابط زناشویی نیز شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان طرحواره‌درمانی هیجانی بر نشانه‌های بالینی و طرحواره هیجانی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری و عملی

نجمه عابدی شرق؛ مسعود آهوان؛ یونس دوستیان؛ یوسف اعظمی؛ سپیده حسینی

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، صفحه 149-163

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7396

چکیده
  نقص در فرایند تنظیم هیجانی به عنوان یکی از مشکلات عمده بیماران وسواسی گزارش شده است و در مدل طرحواره­درمانی هیجانی (EST) نقش هیجان­ها و راهبردهای پردازش هیجان برجسته هستند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان طرحواره­درمانی هیجانی بر نشانه­های بالینی و طرحواره هیجانی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری وعملی بود.پژوهش حاضر یک تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش افکار خودکار منفی، نگرش‌های منفی و خاطرات مزاحم در افسردگی

زهرا ولی تبار؛ فریده حسین ثابت

دوره 7، شماره 26 ، خرداد 1396، صفحه 165-179

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7398

چکیده
  افکار خودکار منفی، نگرش‌های منفی و خاطرات مزاحم ویژگی‌های شناختی مرتبط با افسردگی هستند. علاوه بر این، ارزیابی‌های منفی از خاطرات مزاحم و واکنش‌های اجتنابی در برابر آن‌ها با افسردگی رابطه دارد. برخی از پژوهش‌ها ویژگی‌های خاطرات مزاحم (پریشانی همراه با آن و احساس کرختی و بی‌حسی همراه با آن) را عامل تعیین کننده‌ی افسردگی می‌دانند، ...  بیشتر