مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افکار خودآیند منفی و نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

فرزانه علیجانی؛ زهره رنجبرکهن

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.64972.2674

چکیده
  اختلال افسردگی اساسی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی است که بار قابل ملاحظه‌ی هیجانی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان متمرکز‌ بر شفقت بر افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به افسردگی اساسی است. روش پژوهش حاضر طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثر بخشی درمان گروهی کوتاه مدت مبتنی بر مدل پیش بینی پذیری اضطراب اجتماعی با درمان گروهی کوتاه مدت شناختی-رفتاری هافمن بر نشانه های اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دوره اول متوسطه

عباس شجاعتی؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 37-61

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.45358.2178

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین اثر بخشی درمان گروهی کوتاه مدت مبتنی بر مدل پیش بینی پذیری اضطراب اجتماعی و مقایسه آن با درمان گروهی شناختی-رفتاری هافمن بر نشانه های اضطراب اجتماعی دانش آموزان دوره اول متوسطه انجام گرفته است. برای غربالگری، 210 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه اضطراب اجتماعی لاگرکا را تکمیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازی های شناختی رایانه ای بربهبود انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

نزهت الزمان مرادی؛ فریده سادات حسینی؛ سوران رجبی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 63-94

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.60360.2561

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب بازی‌های شناختی بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 20 نفر از دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال ‌نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی به شیوه نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌یابی ساختاری الگوهای ارتباطی خانواده و نارسایی کنش‌های اجرایی با گرایش به رفتارهای پرخطر (مصرف مواد مخدر، سیگار کشیدن و مصرف الکل): نقش واسطه‌ای اضطراب کرونا

هوشنگ گراوند

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 95-134

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.66205.2710

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب کرونا در رابطه میان الگوهای ارتباطی خانواده و نارسایی کنش‌های اجرایی با گرایش به رفتارهای پرخطر انجام شد. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 401-1400 بود. حجم نمونه آماری بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان تدوینی اجتناب متقابل و درمان شناختی-رفتاری هیجان-مدار بر شدت علایم اختلال اضطراب فراگیر

معصومه شفیعی؛ فاطمه رضایی؛ مسعود صادقی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 136-164

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.56496.2461

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه اثربخشی درمان تدوینی اجتناب متقابل و درمان شناختی-رفتاری هیجان‌مدار بر علایم اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در شهر خرم‌آباد بود که از میان آن‌ها 45 نفر به صورت در دسترس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش خوددلسوزی شناختی بر ابعاد خستگی، خودانتقادی و اجتناب هیجانی بیماران ام. اس

سحر باقری؛ محمد حاتمی؛ حسن رضایی جمالویی؛ مسلم عباسی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، صفحه 165-202

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.65159.2680

چکیده
  این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش خوددلسوزی شناختی بر ابعاد خستگی، خودانتقادی و اجتناب هیجانی بیماران ام. اس انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری (2 ماهه) بود. آزمودنی‌ها با دامنه سنی 40-20 سال و با مقیاس ناتوانی جسمانی (EDSS) 1 تا 5/5 و هدفمندانه انتخاب و به صورت تصادفی به گروه‌ آزمایشی (آموزش خوددلسوزی ...  بیشتر