مقاله پژوهشی
سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب‌شناسی روانی انسان مبتنی بر آن

آتوسا کلانتر هرمزی؛ معصومه اسمعیلی؛ زهره توازیانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ علی دلاور

دوره 2، شماره 8 ، مهر 1391، صفحه 1-28

چکیده
  در این پژوهش، سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب‌شناسی روانی انسان مبتنی بر آن، بررسی شد. این پژوهش، یک تحقیق کیفی است که ارزیابی آن بر اساس روش تحلیل محتوا و روش هرمنوتیک [به عنوان یک روش تحلیلی] صورت گرفته است. نمونه این تحقیق که برابر جامعه تحقیق است، کلیه کتب مرجع در دسترس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی معتادان با ترک کوتاه مدت

سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ سارا رجبی مقدم

دوره 2، شماره 8 ، مهر 1391، صفحه 29-42

چکیده
  زمینه: رویارویی با شرایط دشوار و بحرانی در زندگی هر فرد می‏تواند با کاهش امید و معنای زندگی وی، موجب افزایش افسردگی و کاهش کیفیت زندگی وی شود. هدف: پژوهش حاضر برای بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی معتادانی که ترک کرده‏اند، انجام شد. روش: به این منظور آزمون میلر به صورت پیش‏آزمون، پس آزمون و پیگیری بر دو گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار

منصور بیرامی؛ ابراهیم اکبری؛ عبدالله قاسم‌پور؛ زینب عظیمی

دوره 2، شماره 8 ، مهر 1391، صفحه 40-69

چکیده
  هدف: حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و تنظیم هیجانی از مؤلفه‌های مهم روانشناختی دخیل در اختلال اضطراب اجتماعی­اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه­های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار انجام شده است. روش: روش این پژوهش از نوع پس رویدادی (علّی- مقایسه­ای) است. نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته (NPI-40)

مجید صفاری نیا؛ فرهاد شقاقی؛ بهرام ملکی

دوره 2، شماره 8 ، مهر 1391، صفحه 71-92

چکیده
  زمینه: اخیراً موج جدیدی در پژوهش‌های مربوط به خودشیفتگی توسط روانشناسان شخصیت و بالینی، با گسترش ابزار معروفی به نام پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته ایجاد شده است. هدف از مطالعۀ حاضر بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان­سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته 40 سؤالی در جمعیت ایرانی بود. روش: نمونۀ پژوهش شامل 410 نفر دانشجوی سال 1390 با میانگین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روابط خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوشبینی در پیش بینی کنندگی بهزیستی ذهنی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان

سمیه شعبانی؛ آزاده بلوکی؛ اسماعیل مام شریفی

دوره 2، شماره 8 ، مهر 1391، صفحه 93-117

چکیده
  زمینه: این پژوهش به منظور بررسی روابط خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوشبینی در پیش بینی کنندگی بهزیستی ذهنی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان صورت گرفته است. روش: نمونه ایی به حجم 293 نفر از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت  نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد

نگار کریمیان؛ محمود گلزاری؛ احمد برجعلی

دوره 2، شماره 8 ، مهر 1391، صفحه 119-138

چکیده
  زمینه: افراد وابسته به مواد ممکن است روزانه با فشارهای روانی مختلفی رو به رو شوند، ناتوانی در رویارویی با این عوامل استرس­زا منجر به کاهش کیفیت زندگی می­شود که این موضوع به نوبه خود پایه گسترش و روی آوردن به مصرف مواد است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی مردان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت

سپیده برغندان؛ مرتضی ترخان؛ نیما قائمی خمامی

دوره 2، شماره 8 ، مهر 1391، صفحه 140-165

چکیده
  زمینه : نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می‌آید که با عوامل تنیدگی زای فراوانی همراه می‌باشد. این دوره معرف تغییر عمیقی است که کودک را از بزرگسال جدا ساخته و  دگرگونی‌های مختلفی در او به وجود می‌آورد. همه افراد در زندگی با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شوند، با این حال هرکس به شیوه‌ی خود به مسایل پاسخ می‌دهد. هدف: هدف از ...  بیشتر