تعداد مقالات: 290
2. اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)

دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 1-20

علی موسوی اصل؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی


3. بررسی تأثیر عوامل شناختی بر درمان بیماری «دیابت نوع دو» در یزد

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 1-22

اکبر زارع شاه آبادی؛ فاطمه ابراهیمی صدرآبادی


7. پیش‌بینی افسردگی بر اساس مؤلفه‌های کمال‌گرایی: نقش میانجی خود انتقادی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 1-18

علی‌محمد رضایی؛ فائزه جهان


11. تدوین بسته ی روان درمانگری وجودی بر اساس اندیشۀ جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 1-28

فاطمه تقی یاره؛ حسین اسکندری؛ غلامرضا اعوانی؛ علی دلاور؛ فرامرز سهرابی


12. سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب‌شناسی روانی انسان مبتنی بر آن

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 1-28

آتوسا کلانتر هرمزی؛ معصومه اسمعیلی؛ زهره توازیانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ علی دلاور


15. اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-17

بیتا آجیل‏چی؛ احمد برجعلی؛ مسعود جان بزرگی


16. میزان شیوع افسردگی و تأثیر شناخت درمانی گروهی بر کاهش آن در بین دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 1-29

علیرضا محمودنیا؛ حسن رستگارپور؛ فرهاد جوکار


17. بررسی اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر خود نظم‌بخشی بر کاهش تعارض زناشویی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-14

دکتر رسول روشن؛ علیرضا علینقی؛ آزاده طاولی


18. ارزیابی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به PTSD و افراد بهنجار

دوره 1، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 1-20

فرشته بخشیان؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی


20. طرح‌واره‌های هیجانی (ESs) در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD): به عنوان یک عامل خطر در PTSD

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-22

10.22054/jcps.2016.3888

یزدان نادری؛ علیرضا مرادی؛ فاطمه رمضان زاده؛ مائده واقفی نژاد